Uhlí, koks

Filtrační zařízení na odsávání uhelného a koksového prachu zaujímají jednu z čelních příček v prodejích filtrační techniky HENNLICH ENGINEERING.

Návrh a umístění filtrační jednotky na tento materiál není snadný z důvodu vysoké koncentrace prachových částic, které mohou způsobit vznik prostředí s nebezpečím výbuchu. Zdrojem prachu v zauhlovací technologii jsou zejména přesypy pasových dopravníků, vyhrnovací vozíky či vykládka uhlí do skladovacích bunkrů.

Nejčastější aplikace:

  • přesypy na dopravních cestách (elektrárny, teplárny, výtopny atd.)
  • procesy nakládky (např. nakládka na nákladní auta či vagóny)
  • vykládka vagónů (skladovací bunkry, výklopníky)
  • skladovací sila
  • technologie úpravy koksu (drtiče, třídiče)

Primární úkol

Primárním úkolem každé navržené odsávací a filtrační jednotky je filtrace prachu přímo v místě jeho vzniku. Zamezí se tím jeho dalšímu šíření a usazování v okolí.

V případě odsávání prachu z přesypu je možná instalace lokálního filtru (typ P) přímo na zákryt pasového dopravníku – prach padá vždy zpět na dopravní pás. Většinou jsou filtrační zařízení ve vertikálním provedení, pokud je však zástavba s omezenými rozměry, je možné zvolit variantu v horizontálním provedení.

V případě odsávání vykládky vagónů je nezbytné odsát prach před tím, než vystoupá ze zásobníků nahoru. Odsávací potrubí se instaluje v prostoru pod obslužnými plošinami, samotné filtrační zařízení se nachází většinou venku.

Pro odsávání explozivního prachu se filtrační zařízení vyrábí v zesíleném (tlakově odolném) provedení s ventilátorem v nejiskřivém provedení, s antistatickými patronami a je vždy řádně elektricky propojeno a uzemněno.
V případě nutnosti je filtrační jednotka vybavena odlehčovacími membránami, které mají za úkol (v případě výbuchu) odvést tlakovou vlnu do bezpečného prostoru.
Odsávací potrubí je navíc vybaveno zpětnými klapkami pro zamezení šíření zpětné vlny do sacího potrubí.

Doporučené typy filtračních jednotek:

Patronový filtr typu P

Robustní lokální filtrační jednotka s 9-25 ks filtračních patron (luxusní filtrační plocha od 17 do cca 118 m2) a odsávacím výkonem do 6500 m3/h. V případě použití na pasový dopravník je instalace přímo na zákryt pasového dopravníku s vracením odprašků zpět na pás. 

Patronový filtr typu M

Filtrační jednotka typu M se používá jako centrální filtrační zařízení pro odsávání míst vykládky vagónů či nakládky uhlí na nákladní auta.

Proč spolupracovat s námi?


 

Spolehlivost produktů

Spolehlivost produktů

Filtrační náplně skladem

Filtrační náplně skladem

Síť obchodních zastoupení

Síť obchodních zastoupení

Řešení na míru

Řešení na míru

Technická podpora

Technická podpora

HENNLICH ENGINEERING

Jsme jedním z největších světových výrobců moderních technologických produktů pro snížení prašnosti.

Naše produkty slouží pro ochranu životního prostředí a zdraví zaměstnanců pracujících v prašných průmyslových provozech.  

Více o nás  

Kontaktujte nás

Naši odborníci jsou připraveni Vám pomoci s výběrem správného řešení.

+420 416 711 350

 
Nahoru