Keramické filtry

Keramické filtry

Keramické (neboli spalinové) filtrační jednotky jsou určené zejména pro odprášení horkých spalin s obsahem jisker a žhavých částic.
Jedná se o filtrační zařízené, které jsou vybavené odolnými keramickými filtračními svíčkami. Proplach keramických vložek je automatickou regenerací pomocí tlakového vzduchu.

Filtrační jednotky dosahují vysoké účinnosti filtrace – nad 99%. Maximální provozní teplota při filtraci spalin činí cca 450 °C.
Odsávací výkon se pohybuje od 1.000 do 15.000 m3/h.

Katalog produktů


 

Základním znakem spalinových filtračních zařízení je odolnost vůči žhavým částicím a zbytkům nedohořelého paliva, které se vyskytují ve spalinách.
Spaliny, které vstupují do filtrační jednotky, jsou pomocí vnitřní dělící přepážky směřovány do spodní části filtračního zařízení tak, aby došlo k rovnoměrnému prohřátí skříně filtrační jednotky. Spaliny prochází skrz filtrační médium směrem vzhůru do čisté komory filtru a následně výstupním otvorem do spalinového ventilátoru.

Záchyt popele probíhá ve standardním provedení do sběrných nádob, které musí být obsluhou pravidelně vyprazdňovány. U kotlů v nepřetržitém provozu jsou filtrační jednotky vybaveny systémem automatického vynášení popele. V nižších zástavbových výškách je vynášení odprašků řešeno pomocí pohyblivého dna filtru a následně šnekovým dopravníkem do popelnice.

Filtrační zařízení je tepelně izolované po celém plášti a je vybaveno elektrickým topným kabelem pro otápění skříně filtru a zamezení kondenzace spalin v okamžiku náběhu či doběhu kotle při nízké teplotě spalin.

Filtrační zařízení nemusí být vybaveny jehlanovou výsypkou odprašků z důvodu nižších zástavbových rozměrů pro možnost instalace přímo do prostoru kotelny.

Hlavní oblast použití

Odprášení kotlů na biomasu

Odprášení kotlů na biomasu

Odprášení kotlů na uhlí

Odprášení kotlů na uhlí

Odprášení spalin z pecí

Odprášení spalin z pecí

Umístění ventilátoru

Spalinový ventilátor je vždy umístěn za filtrem do cesty přefiltrovaného plynu. Ovládání ventilátoru je řízeno v závislosti na podtlaku ve spalinovodu před napojením na kotel. Spalinový ventilátor pak pomocí frekvenčního měniče udržuje konstantní podmínky podtlaku tak, aby nebyla ovlivněna funkce kotle.

Keramické filtrační svíčky

Filtračními elementy jsou žáruvzdorné keramické tyče, které mají vysokou teplotní odolnost. Keramické svíčky jsou uvnitř filtrační skříně uspořádány vertikálně, s výstupem přefiltrovaných spalin ve vrchní části filtru. K oddělení popele dochází na vnějším povrchu keramických tyčí. K regeneraci keramických tyčí dochází proplachem pomocí pulzů tlakového vzduchu cyklicky během provozu filtrační jednotky.

Proč spolupracovat s námi?


 

Spolehlivost produktů

Spolehlivost produktů

Filtrační náplně skladem

Filtrační náplně skladem

Síť obchodních zastoupení

Síť obchodních zastoupení

Řešení na míru

Řešení na míru

Technická podpora

Technická podpora

HENNLICH ENGINEERING

Jsme jedním z největších světových výrobců moderních technologických produktů pro snížení prašnosti.

Naše produkty slouží pro ochranu životního prostředí a zdraví zaměstnanců pracujících v prašných průmyslových provozech.  

Více o nás  

Kontaktujte nás

Naši odborníci jsou připraveni Vám pomoci s výběrem správného řešení.

+420 416 711 350

 
Nahoru